poskytování služeb:

 VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

 • vedení kompletní agendy včetně optimalizací daní a zpracování daňového přiznání
 • uspořádání, založení a označení účetních dokladů
 • zaúčtování účetních dokladů v souladu
  s platnými právními předpisy
 • vedení účetního deníku a hlavní knihy
 • vedení pomocných účetních knih - evidence majetku, pohledávek a závazků, knihy faktur, saldokonto
 • evidence DPH
 • zpracování roční účetní závěrky - Rozvaha,
  Výkaz zisku a ztráty, Příloha
 • zpracování daňových přiznání

daňová evidence

 • vedení kompletní agendy daňové evidence
  v členění potřebném pro zjištění základu daně
  a přehledu o stavu majetku a závazcích včetně zpracování daňového přiznání
 • uspořádání, založení a označení dokladů
 • zaevidování dokladů v souladu s platnými právními předpisy
 • vedení daňové evidence - peněžní deník
 • vedení pomocných evidenčních knih - evidence majetku, pohledávek a závazků knihy faktur
 • evidence DPH
 • zpracování daňových přiznání včetně přehledů pro zdravotní pojišťovny a správu sociálního zabezpečení

zpracování mezd

 • vedení kompletní mzdové agendy
 • zpracování a výpočet měsíčních mezd, výpočet odvodů zaměstnavatele - zdravotní a sociální pojištění, daň ze závislé činnosti, srážková daň
 • vyhotovení výplatních pásek, výplatních listin, přehledů pro OSSZ a ZP
 • vedení evidence pracovníků a mzdových listů
 • vyhotovení přihlášek a odhlášek zaměstnanců pro zdravotní pojišťovny a správu sociálního zabezpečení
 • roční zúčtování daně z příjmů fyzických osob
  ze závislé činnosti
 • roční vyúčtování zálohové i srážkové daně
 • zpracování evidenčních listů důchodového pojištění

DAňové přiznání

 • fyzické osoby (OSVČ)
 • právnické osoby
 • zaměstnance - roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků

Daňové přiznání si můžete vyzvednout na každém finančním úřadě. V jiném případě k dispozici online.

Ceník na vyžádání

 

KONTAKT

Monika Šemrová

+420 604 183 851
ucetnictvisemrova@gmail.com